Comisia ia măsuri pentru a stimula biotehnologia și producția biotehnologică în UE


Astăzi, 20 martie, Comisia a propus o serie de acțiuni specifice pentru stimularea biotehnologiei și a biotehnologiei în UEComunicarea privind construirea viitorului prin natura sa identifică provocările și barierele și propune abordarea acestora, în conformitate cu Comunicarea privind competitivitatea pe termen lung a UE.

Progresele în domeniul științelor vieții, sprijinite de digitalizare și de inteligența artificială (IA), precum și potențialul soluțiilor bazate pe biologie de a rezolva problemele societale, de a face din biotehnologie și biotehnologie unul dintre cele mai promițătoare domenii tehnologice ale acestui secol. Ele pot ajuta UE să își modernizeze sectoarele agriculturii, silviculturii, energiei, alimentelor și hranei pentru animale și industria sa. În plus, aceste tehnologii pot contribui la o Uniune mai competitivă și mai rezilientă, care oferă asistență medicală mai bună cetățenilor săi și reușește în tranziția verde și cea digitală.


Vezi mai mult…

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours