Pregătirea întreprinderilor europene pentru viitor: o nouă strategie industrială pentru o Europă verde, digitală și competitivă la nivel mondial


Astăzi, 10 martie, Comisia prezintă o nouă strategie menită să ajute industria europeană să conducă tranziția dublă către neutralitatea climatică și către poziția de lider în domeniul digital. Strategia urmărește să stimuleze competitivitatea Europei și autonomia sa strategică într-o perioadă de mutații geopolitice și de intensificare a concurenței la nivel mondial.


Vezi mai mult…

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours