Pregătirea întreprinderilor europene pentru viitor: o nouă strategie industrială pentru o Europă verde, digitală și competitivă la nivel mondial

Astăzi, 10 martie, Comisia prezintă o nouă strategie menită să ajute industria europeană să conducă tranziția dublă către neutralitatea climatică și către poziția de lider [Read More…]