Ajutoare de stat: România trebuie să recupereze un ajutor pentru salvare incompatibil în valoare de aproximativ 13 milioane EUR din partea Companiei Naționale Române a Uraniului

Comisia Europeană a constatat că diferite măsuri de sprijin public acordate de România în favoarea Companiei Naționale a Uraniului SA („CNU”) nu sunt în conformitate [Read More…]

Ajutoare de stat: Comisia aprobă acordarea de către România a unui ajutor pentru salvare în valoare de aproximativ 36 de milioane de euro companiei aeriene de stat TAROM

Comisia Europeană a aprobat, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, planul României de a acorda un împrumut temporar în valoare de aproximativ [Read More…]

Donatorii UE și cei internaționali se angajează să contribuie cu 1,15 miliarde EUR la eforturile de reconstrucție în urma cutremurului din Albania

100 de delegații reprezentând Uniunea Europeană, statele sale membre și partenerii săi, inclusiv organizații internaționale și societatea civilă, s-au reunit la Bruxelles în cadrul Conferinței [Read More…]

Comisia adoptă un raport cu privire la România în temeiul articolului 126 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europen

Comisia a adoptat un raport privind România, în conformitate cu articolul 126 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care analizează în ce măsură [Read More…]