Un spațiu al justiției și al drepturilor fundamentale

           [kopa_block_quote class=”e.g. kopa-blockquote-1, kopa-blockquote-2″]Uniunea Europeană nu este doar o piaţă comună pentru bunuri şi servicii. Ea se bazează pe respectarea drepturilor omului şi pe valori precum demnitatea umană, libertatea,democraţia, egalitatea, statul de drept. Așadar, Comisia Europeană nu pierde din vedere aceste valori în eforturile sale de a combate terorismul, traficul de persoane, contrabanda şi criminalitatea informatică.[/kopa_block_quote]

           [kopa_block_quote class=”e.g. kopa-blockquote-1, kopa-blockquote-2″]

Principalele sale obiective sunt:

  • să ajute cetaţenii şi întreprinderile din UE sa îşi apere drepturile în afara ţăriilor de origine, prin imbunătățirearecunoaşterii reciproce a hotărârilorpronunţate de instanţele judecătoreştide pe întreg teritoriulUE;
  • să combata corupţia şi criminalitatea organizată, traficul de fiinţe umane,introducerea ilegală de imigranţi şi criminalitatea informatică;
  • să finalizeze aderarea UE la Convenţia Consiliului Europei privind drepturile omului;
  • să obţină garanţii că agenţiile guvernamentale şi companiile protejează in mod adecvat datele personale alecetaţenilor UE.

[kopa_block_quote class=”e.g. kopa-blockquote-1, kopa-blockquote-2″] În 2015, Comisia Europeană a prezentatAgenda europeană privind securitatea,prin care doreşte să  sprijine  cooperarea  dintre  statele  membre  în  ceea  ce  priveşte  combaterea  ameninţărilor  la  adresasecuritaţii  şi  săintensifice  colaborarea  în  lupta împotriva  terorismului,a  criminalitaţii  organizate  şiacriminalitaţii informatice.Pe  agendă  figureazăinstrumentele  şi  măsurile  concrete  la  care  seva  recurge  pentru  a  garanta securitatea şi pentru a combate cât mai eficient aceste trei ameninţări foarte urgent. Acestea sunt: combaterea radicalizării, actualizarea deciziei-cadru privind combaterea terorismului; reducerea  finanţării  organizaţiilor  infracţionale,  îmbunătăţirea  dialogului  cu  sectorulIT; consolidarea instrumentelor  de  combaterea  criminalităţii  informatice și  îmbunătăţirea  capacităţilor  de  care  dispune Europol.[/kopa_block_quote]

Vezi mai mult…

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours