Schimbări democratice

În ultimii ani s-a acreditat ideea că UE s-a îndepărtat de cetăţenii săi şi este excesiv de birocratică. Cetăţenii aşteaptă ca UE să contribuie la soluţionarea provocărilo economice şi sociale importante. Programul de lucru al Comisiei Juncker ţine cont de acest lucru, reducând considerabil  numărul  de iniţiative noi, eliminând anumite propuneri de noi acte legislative şi  eexaminând legislaţia  existentă.  Comisia s-a angajat să susţin democraţia şi reformele.

Principalele sale obiective sunt:

  •  Să propuna legi noi doar daca este nevoie de ele şi să furnizeze o reală valoare adăugată europeană, după consultarea cetăţenilor;
  • Să facă dovadă de transparenţă în ceea ce priveşte activităţile sale (de exemplu, comisarii şi înalţii funcţionari să publice informaţii despre întâlnirile la care participă; standarde fără precedent în materie de transparenţă se aplică deja în cazul negocierilor comerciale internaţionale);
  • Să examineze legislaţia existentă şi să o adapteze, dacă este nevoie;
  • Să elimine birocraţia inutilă, atât la nivel european, cât şi la nivel naţional;
  • Să creeze un registru obligatoriu pentru organizaţiile şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi de lobby pe lângă Comisie, Parlament şi Consiliu;
  • Să gasească modalităţi de consolidare a cooperării dintre parlamentele naţionale şi Comisie.

Comisarii, membrii cabinetelor acestora şi directorii generali din cadrul Comisiei trebuie să publice data, locul şi numele organizaţiilor şi persoanelor care desfăşoară activităţi independente cu care se întâlnesc, precum şi subiectele de discuţie.

Este important ca cetăţenii să ştie cu cine se întâlneşte Comisia şi în ce scop, iar pentru Comisie este important să menţină un dialog deschis şi constant cu părţile interesate.
De asemenea, Comisia Europeană a adoptat agenda privind o mai buna legiferare.

Aceasta este menită să asigure:

  • Transparenţa în pregătirea, punerea în aplicare şi revizuirea politicilor;
  • Elaborarea politicilor pe bază de informaţii corecte;
  • Implicarea în procesul de legiferare a tuturor persoanelor care ar putea fi afectate de propuneri, inclusiv a cetăţenilor

Comisia a lansat consultări publice în vederea evaluării propunerilor noi sau a politicilor existente (https://ec.europa.eu/romania/news/public_consultations_ro). În același timp, cetăţenii pot să îşi transmită comentariile pe tot parcursul procedurii legislative
[kopa_block_quote class=”e.g. kopa-blockquote-1, kopa-blockquote-2″]Vezi mai mult…[/kopa_block_quote]

Vezi mai mult…

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours