O piață internă mai profundă și mai echitabilă, cu o bază industrială consolidată

 

 

                      O economie integrată la nivelul UE reprezintă cea mai bună cale de a răspunde provocărilor  globalizării. UE trebuie să finalizeze piaţa internă pentru produse şi servicii şi să facă în aşa fel încât aceasta să ajute întreprinderile şi industriile europene să prospere în economia mondială. Astfel se va impulsiona creşterea şi se vor crea locuri de muncă. Încurajarea unei fiscalităţi echitabile, transparente şi favorabile creşterii este de asemenea parte a acestei priorităţi a Comisiei Europene. Pentru a realiza această prioritate, CE și-a propus următoarele obiective principale:

 

[kopa_block_quote class=”e.g. kopa-blockquote-1, kopa-blockquote-2″]

 

    • crearea unei uniuni a pieţelor de capital, pentru a facilita accesul întreprinderilor mici şi mijlocii (lMM) la finanţare şi pentru a face din Europa un loc mai atractiv pentru investiţii

    • încurajarea lucrătorilor să meargă la munca in alte ţari ale UE pentru a ocupa posturile vacante şi pentru a acoperi cererea de competenţe specifice

    • prevenirea dumpingului social

    • consolidarea cooperării administrative între autorităţile fiscale naţionale

    • promovarea adoptarii unei baze comune consolidate pentru impozitarea intreprinderilor şi a uneitaxe pe tranzacţiile financiare la nivelul UE

[/kopa_block_quote]

                 Comisia a adoptat, în 2015, un plan de acţiune care stabileşte 20 de măsuri esențiale pentru realizarea unei veritabile pieţe unice de capital în Europa. Proiectul are ca scop deblocarea finanţărilor pentru întreprinderile europene şi stimularea creşterii în UE. Se dorește atingerea acestui obiectiv până în 2019.

                   Libera circulaţie a capitalurilor este un obiectiv de lungă durată al Uniunii Europene. Pieţele de capital din Europa sunt totuși fragmentate în funcţie de frontierele naţionale, iar economiile europene depind în continuare de bănci pentru a-şi asigura necesarul de fonduri. Acest lucru le face mai vulnerabile în perioade de recesiune, din cauza înăspririi condiţiilor de creditare.în alte părţi ale lumii, se obişnuieşte ca investitorii să ofere direct fonduri de ”capital de risc” întreprinderilor noi.

                  Uniunea pieţelor de capital are ca scop înlăturarea obstacolelor care blochează investi ile transfrontaliere în UE şi care împiedică accesulintreprinderilor la finanţare. De exemplu, dacă pieţele de capital de risc din UE ar funcţiona ca acelea din Statele Unite, s-ar fi investit în întreprinderi o sumă suplimentară de 90 de miliarde de euro în perioada 2008-2013.

                  În iunie 2015, Comisia a prezentat un plan de acţiune menit să reformeze în mod fundamental sistemul de impozitare a întreprinderilor din UE. Acesta include o serie de iniţiative menite să combată evaziunea fiscală, să garanteze durabilitatea veniturilor pentru finanţarea serviciilor publice şi să consolideze piaţa unică pentru întreprinderi. Planul de acţiune conţine două obiective principale:

[kopa_block_quote class=”e.g. kopa-blockquote-1, kopa-blockquote-2″]

   Statele membre ale UE trebuie să convina asupra unui set comun de norme privind modulde calculare a bazei de impozitare a întreprinderilor. Acest lucru le-ar permite companiilor să desfăşoare activități transfrontaliere în condiții financiare mai convenabile şi ar reduce evaziunea fiscală, dându-le, în acelaşi timp, statelor membre posibilitatea să menţină rate diferite de impozitare a profituluiProfiturile ar trebui impozitate acolo unde sunt generate, mai degrabă decât pe baza structurii oficiale a întreprinderilor sau pe baza unor tranzacţii contabile efectuate în scopuri fiscale.

 

[/kopa_block_quote]

 

Vezi mai mult…

 

 

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours