Uniunea Energiei și schimbările climatice

Comisia doreşte să se asigure că cetăţenii şi întreprinderile din Uniunea Europeană dispun de surse de energie sigure şi ecologice, la preţuri rezonabile. Utilizarea mai raţională a energiei şi combaterea schimbărilor climatice nu reprezintă doar o investiţie în viitorul  copiilor noştri, ci şi o modalitate de a crea locuri de muncă şi creştere economică.

Astfel, între cele zece priorităţi-cheie prin care Comisia Europeană dorește să abordeze provocărilor majore  cărora trebuie să le facă faţă  economiile  şi societăţile noastre se numără și cea referitoare la o uniune energetică rezilientă, însoţită de o politică în domeniul schimbărilor climatice orientată spre viitor.

Sistemul energetic european se confruntă cu necesitatea tot mai presantă de a le asigura cetaţenilor acces la o energie durabilă, accesibilă și competitivă. Dependenţa excesivă de un număr limitat de surse de energie face ca ţările sa fie tot mai vulnerabile la întreruperile din aprovizionare.

UE trebuie sa îşi reducă dependenţa de combustibilii fosili şi sa îşi limiteze emisiile de gaze cu efect de seră, asigurându-se, în același timp, că întreprinderile şi gospodăriile au acces la surse de energie la prețuri rezonabile.

Strategia pentru o uniune energetică rezilientă, însoţită de o politica ambiţioasă în domeniul schimbărilor dimatice se axează pe cinci domenii esențiale:

 

[kopa_block_quote class=”e.g. kopa-blockquote-1, kopa-blockquote-2″]

              Siguranţa aprovizionării:

UE trebuie să devină mai puţin dependentă de sursele de energie din afara sa. E nevoie de o utilizare mai bună și mai eficientă a energiei produse pe plan intern și de  diversificarea tipurilor de energie şi a modalităţilor de aprovizionare.

              Piaţa internă a energiei:

Energia ar trebui să circule liber în întreaga UE, fără bariere tehnice sau de reglementare, fapt ce va facilita producţia de energie din surse regenerabile.

              Eficienţa energetică:

Un consum mai mic de energie = mai puţina poluare şi o mai buna protejarea surselor interne de energie, ceea ce permite reducerea importurilor.

             Reducerea  emisiilor:

Obiectivul fixat de UE privind reducerea, până în 2030, cu 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră este doar un prim pas. Aceasta înseamnă sporirea investițiilor în dezvoltarea de surse regenerabile de energie.

             Cercetare şi inovare:

Avansul tehnologic  în domeniul energiilor alternative şi reducerea consumului de energie vor favoriza apariţia unor oportunitaţi imense în sectoarele exporturilor şi industriei. Acest lucru va contribui de asemenea la stimularea creşterii şi la crearea de locuri de muncă.

[/kopa_block_quote]

 

Sursa: Zece priorități pentru Europa, din seria Să înțelegem mai bine politicile UE

 

Vezi mai mult…

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours