Educație pentru Europa, Europa pentru Educație

            Fiecare țară din UE răspunde de sistemele sale de educație și formare, politica UE având rolul de a veni în sprijinul măsurilor luate la nivel național și de a ajuta la soluționarea provocărilor comune, cum ar fi îmbătrânirea populației, lipsa lucrătorilor calificați, evoluțiile tehnologice sau concurența mondială. Cadrul de cooperare în domeniul educației și formării poartă numele de „Educație și formare 2020”. UE oferă o platformă pentru schimbul de bune practici și recunoaștere reciprocă, pentru colectarea și difuzarea de informații și explicații cu privire la instrumentele care s-au dovedit funcționale, precum și consultanță și sprijin în favoarea reformelor.

            Pentru a asigura buna implementare a cadrului strategic pentru educație și formare, grupuri de lucru formate din experți nominalizați de statele membre și din alte părți interesate, elaborează orientări strategice și instrumente comune la nivelul UE. Erasmus+ permite finanțarea proiectelor inovatoare care vin în sprijinul politicii, în favoarea activităților care promovează învățarea și educația la toate nivelurile și pentru toate grupele de vârstă. În 2009, au fost stabilite patru obiective comune la nivelul UE, pentru a face față, până în 2020,  provocărilor cu care se confruntă sistemele de educație și formare:

[kopa_block_quote class=”e.g. kopa-blockquote-1, kopa-blockquote-2″]

           1. realizarea obiectivelor programului de învățare pe tot parcursul vieții și ale programului privind mobilitatea;
           2. îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării;
          3. promovarea echității, coeziunii sociale și cetățeniei active;
          4. stimularea creativității și inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educație și de formare.

[/kopa_block_quote]

         În domeniul educației au fost stabilite următoarele criterii de referință pentru 2020:

[kopa_block_quote class=”e.g. kopa-blockquote-1, kopa-blockquote-2″]

  • cel puțin 95% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta obligatorie de școlarizare ar trebui să frecventeze învățământul preșcolar;
  • ponderea tinerilor de 15 ani care nu au suficiente cunoștințe de citire, matematică și științe ar trebui să fie sub 15%;
  • ponderea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani care au părăsit timpuriu școala ar trebui să fie sub 10%;
  • cel puțin 40% din persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani ar trebui să fi absolvit o formă de învățământ superior;
  • cel puțin 15% din adulți ar trebui să participe la activități de învățare pe tot parcursul vieții cel puțin 20% din absolvenții de învățământ superior și 6% din cei cu vârsta cuprinsă între 18 și 34 de ani care au o calificare profesională inițială ar trebui să fi urmat în străinătate o parte din studii sau din programul de formare
  • proporția de angajați absolvenți (persoane cu vârsta cuprinsă între 20 și 34 de ani, care au urmat cel puțin studii de nivel secundar superior și care și-au terminat studiile în urmă cu 1-3 ani) ar trebui să fie de cel puțin 82%

 

[/kopa_block_quote]

Vezi mai mult…

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours