Politica de coeziune a UE: 160 de milioane EUR pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și de ape uzate din județul Iași, România

Comisia a aprobat o contribuție de peste 160 de milioane EUR din Fondul de coeziune pentru extinderea și îmbunătățirea rețelelor de canalizare din județul Iași. Vezi mai [Read More…]