Comisia adoptă un raport cu privire la România în temeiul articolului 126 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europen

Comisia a adoptat un raport privind România, în conformitate cu articolul 126 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care analizează în ce măsură [Read More…]