#investEU – Planul de investiții pentru Europa

Planul de investiții pentru Europa este o inițiativă a Uniunii Europene, destinață sporirii investițiilor în întreaga UE și stimulării creșterii economice pe termen lung

Planul de investiții urmărește să înlăture obstacolele din calea investițiilor, să asigure mai multă vizibilitate și asistență tehnică pentru proiectele de investiții și să încurajeze o utilizare mai inteligentă a resurselor financiare noi și existente.

Obiective principale:

  • de a mobiliza investiții suplimentare de 315 miliarde EURpână în 2018
  • de a se asigura că investițiile satisfac nevoile economiei reale
  • de a îmbunătăți mediul de investiții

 

Planul de investiții pentru Europa este format din trei piloni.

  • Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), care furnizează o garanție a UE pentru mobilizarea investițiilor private.
  • Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european pentru proiecte de investiții, care oferă asistență tehnică și o mai mare vizibilitate posibilităților de investiții, ajutând astfel proiectele de investiții să ajungă în economia reală.
  • Înlăturarea barierelor în materie de reglementare din calea investițiilor, atât la nivel național, cât și la nivelul UE.

În cadrul primului pilon, absorbția pe piață a fost deosebit de rapidă în cadrul așa-numitei „componente pentru IMM-uri”, în cazul căreia FEIS a generat rezultate cu mult peste așteptări. Pentru a se asigura că există fonduri disponibile suficiente pentru a continua acordarea de finanțare pentru IMM-uri cu sprijin din partea FEIS, componenta pentru IMM-uri a fost majorată cu 500 de milioane EUR în iulie 2016.

În cadrul celui de al doilea pilon, la 1 septembrie 2015, a fost lansată Platforma europeană de consiliere în materie de investiții. Promotorii de proiecte, autoritățile publice și companiile private pot primi sprijin tehnic care să îi ajute să își demareze proiectele și să le pregătească pentru investiții. Ei pot să primească consiliere cu privire la sursele de finanțare adecvate și să aibă acces la o gamă unică de servicii de expertiză tehnică și financiară. Pentru a le oferi investitorilor mai multă vizibilitate în privința posibilităților de investiții care există în UE, Comisia a creat Portalul european pentru proiecte de investiții, lansat online la 1 iunie 2016. Promotorii de proiecte pot să-și depună proiectele online, unde acestea sunt corelate cu posibilitățile de investiții relevante – un fel de serviciu de punere în legătură.

În vederea înlăturării barierelor din calea investițiilor (cel de al treilea pilon al Planului de investiții), Comisia a prezentat deja inițiative concrete pentru a contribui la sprijinirea investițiilor și pentru a facilita finanțarea economiei reale, precum reducerea cerințelor de capital pentru societățile de asigurare și de reasigurare în cazul investițiilor în infrastructură. Strategiile privind uniunea energetică, uniunea piețelor de capital, piața unică și piața unică digitală, precum și pachetul privind economia circulară conțin măsuri specifice care vor îndepărta bariere, vor promova inovarea și vor îmbunătăți în continuare mediul de investiții, dacă vor fi implementate integral. În același timp, statele membre trebuie să continue implementarea reformelor necesare pentru a înlătura obstacolele din calea investițiilor care au fost identificate în contextul semestrului european în domenii precum insolvența, achizițiile publice, sistemele judiciare și eficiența administrației publice sau reglementările sectoriale specifice.

 

 

Mai multe detalii:  http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_ro

 

 

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours