Strategia cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului

Cei mai vulnerabili copii din Uniunea Europeană vor avea acces la asistență medicală, educație, îngrijire, locuințe decente și nutriție adecvată

Comisia Europeană a propus, recent, acțiuni pentru respectarea drepturilor copilului și pentru sprijinirea copiilor vulnerabili.

Comisia a adoptat, pe 24 martie, prima strategie cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului, precum și o propunere de recomandare a Consiliului de instituire a unei Garanții europene pentru copii, pentru a promova șanse egale pentru copiii cu risc de sărăcie sau excluziune socială.

Andra-Beatrice Crețu, aflată în stagiu de practică la Europe Direct Iași (studentă  în anul I la specializarea Studii Europene și Vecinătatea Estică a UE, la Centrul de Studii Europene din cadrul Facultății de Drept de la Universitatea ”Al.I.Cuza” din Iași), a tradus infograficele despre cele două propuneri europene:

Strategia-UE-privind-drepturile-copilului

ChildGuarantee_factsheet_RO

Alte detalii despre Strategia UE privind drepturile copilului și despre Garanția europeană pentru copii sunt dispnonibile aici:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9968

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours