Un multilateralism reînnoit, potrivit pentru secolul 21: agenda UE


Astăzi, 17 februarie, Comisia și Înaltul Reprezentant prezintă o nouă strategie de consolidare a contribuției UE la multilateralismul bazat pe norme. Comunicarea comună stabilește așteptările și ambițiile UE în ceea ce privește sistemul multilateral. Propunerea de astăzi sugerează utilizarea tuturor instrumentelor de care dispune UE, inclusiv a sprijinului său politic, diplomatic și financiar amplu pentru a promova pacea și securitatea la nivel mondial, pentru a apăra drepturile omului și dreptul internațional și pentru a promova soluții multilaterale la provocările globale.


Vezi mai mult…

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours