Scrisori de punere în întârziere: Comisia solicită României să își protejeze populația împotriva poluării aerului și, de asemenea, îndeamnă insistent România să pună în aplicare hotărârea Curții privind neînchiderea depozitelor de deșeuri ilegale


Comisia solicită României să respecte cerințele Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa și să măsoare, să informeze publicul și să raporteze în mod fiabil cu privire la gravitatea poluării aerului. De asemenea, Comisia îndeamnă insistent România să închidă, să etanșeze și să restaureze din punct de vedere ecologic un număr de 48 de depozite ilegale de deșeuri și să se conformeze hotărârii Curții de Justiție a UE din 18 octombrie 2018.


Vezi mai mult…

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours