Model European Union Iași – Uniunea Europeană mai aproape de tineri


Drd. Andreea Șerban

Inițiator și Director General al Model European Union Iași 2020

Tânăr multiplicator european al Centrului de Informare Europe Direct Iași


Cel mai potrivit mod de a descoperi valorile promovate de Uniunea Europeană și de a înțelege cum funcționează instituțiile europene este reprezentat de implicarea activă în procesul democratic. Proiectul organizat de Asociația Studenților la Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Model European Union Iași – reprezintă oportunitatea tinerilor de a participa activ într-o simulare a instituțiilor și a procesului decizional european și de a descoperi Uniunea Europeană dintr-o perspectivă practică, profesională și academică.

MEU Iași a fost inițiat în anul 2017 de patru studenți ai Facultății de Drept din cadrul Univesității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și a venit ca un răspuns la nevoia tinerilor de a dobândi aptitudini și abilități necesare mediului academic și profesional din spațiul Uniunii Europene, în special pentru a lucra în instituții europene. Proiectul are menirea de a educa, de a forma și responsabiliza participanții, provocându-i să se autodepășească și să descopere și alte perspective, raționamente și culturi. Astfel de proiecte reprezintă un factor important în combaterea euroscepticismului și recăpătarea încrederii în instituțiile europene.

Ajuns la a patra ediție, proiectul Model European Union Iași (MEU Iași) s-a desfășurat în perioada 10-15 martie 2020. Au participat aproximativ 90 de tineri veniți din România, Republica Moldova, Germania, Portugalia, Austria, Olanda, Ucraina, Cehia, Belgia, Spania, Azerbaijan, Marea Britanie și Polonia.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” și Centrul de Informare Europe Direct Iași, sub înaltul patronaj al Parlamentului European și al Comisiei Europene în România și cu sprijinul  logistic al Camerei de Comerț și Industrie Iași. Proiectul a fost susținut de Institutul European din România, Biroul Parlamentului European din România, precum și de membri ai Parlamentului European atât din România, cât și din alte state membre ale Uniunii Europene, precum MEP Maria Grapini, MEP Ramona Strugariu, MEP Nicolae Stefănuță, MEP Marian-Jean Marinescu, MEP Sirpa Pietikäinen și MEP Terry Reintke.

Proiectul MEU Iași mi-a atras atenția datorită faptului că este o simulare realistă a modului în care funcționează instituțiile Uniunii Europene. Acesta are ca scop informarea tinerilor cu privire la modul în care se iau decizii în lumea în care trăim și promovarea spiritului european. Având atât ocazia de a fi în locul unui participant în ediția din 2019, cât și al unui organizator în ediția din 2020, pot spune că MEU Iași a avut un impact major asupra mea și a devenit un proiect de suflet cu care mă mândresc. Pentru mine, MEU Iași înseamnă o dezbatere realistă, muncă, efort, dar și distracție și prieteni . Este genul de experiență care îmbină utilul cu plăcutul și, mai ales interacțiunea cu oamenii pe care o ai pe parcursul MEU Iași, te va face să-ți amintești cu plăcere și nostalgie de momentele de dezbatere. Recomand tuturor tinerilor, care sunt atrași de dorința de a se afirma și de a dezbate situații actuale într-un cadru oficial și în același timp prietenos, să participe sau să facă parte din echipa de organizare MEU Iași deoarece este un proiect care merită.” – Bianca Ioana Lazăr, Coordonator al echipei de logistică la MEU Iași 2020, studentă în anul II la Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Proiectele de tip Model European Union sunt organizate de tineri pentru tineri, în diverse state din spațiul european. Anual, tinerii din toate colțurile lumii și din toate domeniile de activitate și studiu aleg să se întrunească la Strasbourg, Bruxelles, Lisabona, Roma ori în alte orașe din țări în care se organizează astfel de proiecte pentru a descoperi ce înseamnă Uniunea Europeană și cum funcționează această organizație internațională.

Fiecare simulare Model European Union are propriul său farmec. Dacă să vorbim despre MEU Iași, nu este vorba doar de o mai aprofundată cunoaștere a procesului decizional al UE ori șansa de a cunoaște reprezentanți ai diferitor culturi și de a comunica cu vorbitorii nativi în limbi pe care le înveți la facultate sau școală. Partea fermecătoare a MEU Iași o reprezintă mai ales familia în care vă aflați pentru întreaga perioadă a simulării, atmosfera caldă și prietenoasă, fiind înconjurați de oameni cu idealuri similare și având șansa de a lucra cu ei asupra unui conținut de înaltă calitate, pregătit de către echipa de organizare. Este un eveniment cu o dualitate evidentă, caracterizată printr-o doză imensă de practică și cunoștințe și motivație și inspirație. MEU Iași este o experiență unică.” – Cătălina Ceban, coordonator al participanților la MEU Iași 2020, studentă în anul III la Facultatea de Științe Politice și Studii Internaționale, Universitatea din Varșovia, Polonia

În cadrul proiectului MEU Iași 2020, participanții au avut diverse roluri menite să îi determine să descopere diferite aspecte ale activității instituționale europene: comisari, membri ai Parlamentului European, miniștri de resort în Consiliul Uniunii Europene, jurnaliști sau traducători, asumându-și pentru câteva zile atribuțiile acestora. Însă proiectul nu este doar un simplu exercițiu al procedurii legislative a Uniunii Europene, întrucât tinerii participanți contribuie la activitatea de dezbatere și dezvoltă subiectele supuse dezbaterii conform opiniilor, ideilor și viziunilor personale despre cum ar trebui să arate acestea în UE. 

Pentru prima dată în 4 ediții, tinerii au putut participa la dezbateri nu doar în limba engleză. Traducătorii profesioniști care au ales să asiste la proiect au oferit ocazia participanților de a dezbate și în limba română, spaniolă, germană, italiană și rusă, exersând într-un mediu academic și în public atât limba maternă, cât și alte limbi studiate.

Simularea a fost realizată conform unei proceduri legislative adaptată după Procedura Legislativă Ordinară a instituțiilor UE. MEU Iași este singurul eveniment din lume care a reușit să surprindă în câteva zile activitatea instituțiilor europene, într-un mod foarte fidel, printr-o procedură de lucru accesibilă și inspirată din adevăratele proceduri de lucru ale Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene.

Un alt aspect specific MEU Iași este modalitatea în care sunt alese subiectele de dezbatere. Întrucât participanții provin din medii diverse, fiind fie elevi de liceu, studenți ori chiar tineri profesioniști, echipa de organizare a dorit să se asigure că subiectele sunt suficient de accesibile, dar și suficient de controversate astfel încât fiecare să poată contribui liber și să își exprime propriile opinii. Astfel, împreună cu echipa de organizare, participanții care au avut rolul de comisari europeni au redactat două acte legislative inspirate din actele UE, dar simplificate, care au determinat dezbateri aprinse despre Programul de acțiune al Uniunii Europee pentru mediul înconjurător și Cooperarea la nivel european în domeniul securității și al schimbului de informații.

Frank Cornelisse, Vice-president of the European Parliament at MEU Iași 2020, MSc Environmental Sciences at Wageningen University: ”MEU Iasi 2020 was one of the most compelling and intense MEUs that I’ve ever had the pleasure to attend. It was an honor to chair a Parliament with so many young talents from Romania and abroad together with mister Teixeira. Travelling around Europe can teach you so much about different cultures and how to adapt: coming from a rather cool and reserved Dutch background, I certainly was challenged in the Parliament by the warm, passionate, intense Romanian style of debating, which was a joy to behold and taught me many things which I’ll take back to my home country. A special thank you to the organizing team whose hospitality knows no bounds. I’ll keep this MEU in my heart.” –  „MEU Iași 2020 a fost unul dintre cele mai captivante și intense MEU-ri la care am avut vreodată placerea de a participa. A fost o onoare să prezidez Parlamentul cu atât de mulți tineri talentați din România și din afara țării, împreună cu domnul Claudio Teixeira. Călătoria prin Europa vă poate învăța foarte mult despre diferite culture și cum să vă adaptați: venind dintr-un mediu destul de rezervat, specific olandez, am fost cu siguranță provocat în Parlament de stilul de dezbatere românesc cald, intens, plin de pasiune la care am asistat cu bucurie, ce m-a învățat numeroase lucruri pe care le voi lua cu mine înapoi în țara de origine. Mulțumiri deosebite către echipa de organizare a cărei ospitalitate nu cunoaște limite. Voi păstra acest MEU în inimă.”

Ediția de anul acesta a fost una plină de provocări, fiind organizată în pragul unei situații fără precedent creată de apariția epidemiei Covid-19, fiind probabil cel mai dificil MEU de organizat până în prezent. Organizatorii au avut responsabilități suplimentare care au vizat nu doar organizarea în condiții optime a evenimentului astfel încât să reflecte realitatea europeană, dar mai ales asigurarea unui mediu curat, lipsit de riscuri de contaminare cu noul coronavirus și în conformitate cu noile condiții și prevederi adoptate de autoritățile române. Printre măsurile respectate înainte, în timpul organizării proiectului și după finalizarea acestuia s-au numărat verificarea istoricului de călătorie, atelier special pentru informarea despre noul coronavirus, măsuri de igienizare a spațiului de lucru și păstrarea legăturii cu toți participanții după plecarea acestora pentru a urmări evoluția referitoare la posibila contaminare, precum și comunicarea permanentă cu autoritățile. Niciun caz de Covid-19 nu a fost semnalat în legătură cu participanții ori membrii echipei de organizare prezenți pe parcursul zilelor din proiectul Model European Union Iași.

Cláudio Teixeira, Președinte al Parlamentului European la MEU Iași, fost președinte al Asociației BETA-Europe și absolvent al College of Europe.  „During our young lifetimes, there are only few experiences which can claim to have a lasting impact on us – unique, life changing moments where the most incredible people, which otherwise you probably would never meet, come together at an unforgettable place, where most probably you would never travel to, to bring to life such a challenging event that it rocks you world upside down, giving you a new sense of purpose and the motivation to achieve it. That is MEU Iasi for you. Brought to life by the most enthusiastic and dynamic people ever, this is a project made by young people for young people where, more than learning about European Union, you will live it intensely. Bringing people together at the Eastern end of our Union, MEU Iasi strives to include all of those who feel left out, no matter their social background or where they come from; especially at a moment when so many of us feel disenchanted with the way the European project is going, there could be no better reminder of what this is all about: people and friendship. That is what motivates people to keep going back. And I am proud to be one of them.”  – „În tinerețea noastră, există doar câteva experiențe de care putem spune că au un impact semnificativ asupra noastră – momente unice, care îți schimbă viața, în care cei mai incredibili oameni – pe care altfel nu i-ai fi întâlnit vreodată, se reunesc într-un loc de neuitat, unde probabil tu nu ai călătorit vreodată, pentru a aduce la viață un eveniment atât de intrigant încât îți va da viața peste cap, oferindu-ți un nou scop și o motivație să-l aduci la îndeplinire. O astfel de experiență este MEU Iași. Organizat de către cei mai entuziaști și dinamici oameni, acesta este un proiect realizat de tineri pentru tineri, unde, mai mult decât să înveți despre Uniunea Europeană, o vei trăi intens. Adunând oamenii la capătul estic al Uniunii noastre, MEU Iași face tot posibilul să îi includă pe toți, indiferent de mediul social ori locul de proveniență; în special într-un moment în care oamenii sunt din ce în ce mai dezinteresați de proiectul european, amintind de ce stă de fapt la baza acestuia: oamenii și prietenia. Acesta este motivul pentru care participanții aleg să revină [la MEU Iași]. Și sunt mândru să mă număr printre ei.”

                Model European Union Iași este locul în care sunt descoperite noi talente și pasiuni, participanții dezvoltă noi abilități pe care le vor folosi în viitorul lor profesional, indiferent de calea pe care aleg să o urmeze, iar spiritul european este trăit din plin.  

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours