Normele UE privind azilul: reforma sistemului de la Dublin

Afluxul de emigranți și de solicitanți de azil în Europa în ultimii ani a demonstrat necesitatea unei politici europene mai echitabile și mai eficace în materie de azil. Vedeți infograficul.

Cu toate că fluxurile migratoare înregistrate în UE în perioada 2015 și 2016 s-au diminuat, Europa, datorită poziției sale geografice și stabilității, probabil va rămâne o destinație populară pentru solicitanții de azil și pentru emigranți pe fondul conflictelor internaționale și interne, schimbărilor climatice și sărăciei.

Pentru a spori pregătirea pentru primirea emigranților și a solicitanților de azil și pentru a asigura o mai mare solidaritate și o repartizare mai echitabilă a responsabilității între țările UE, este necesară o revizuire a normelor UE în domeniul azilului și, în special, a sistemului Dublin.

Care sunt regulile Dublin?

Piatra de temelie a sistemului de azil din UE, regulamentul de la Dublin, determină care țară UE este responsabilă pentru prelucrarea cererilor de protecție internațională. La 6 noiembrie 2017, Parlamentul European a confirmat un mandat pentru negocieri interinstituționale cu guvernele UE privind revizuirea regulilor de la Dublin. Propunerile Parlamentului privind un nou regulament de la Dublin includ:

  • țara în care un solicitant de azil ajunge prima dată nu va mai fi în mod automat responsabilă pentru procesarea cererii de azil,
  • solicitanții de azil care au o „legătură veritabilă” cu o anumită țară UE ar trebui transferați acolo,
  • cei care nu au o veritabilă legătură cu o țară a UE trebuie împărțiți echitabil între toate statele membre. Țările care refuză să participe la transferul solicitanților de azil ar putea pierde fonduri UE,
  • măsurile de securitate ar trebui intensificate și toți solicitanții de azil trebuie să fie înregistrați la sosire cu amprentele lor verificate în bazelor de date relevante ale UE,
  • dispozițiile privind minorii ar trebui consolidate și procedurile de reunificare a familiei accelerate.

Deși Parlamentul a fost pregătit din noiembrie 2017 pentru a intra în negocieri pentru o revizuire a sistemului Dublin, guvernele UE nu au reușit să ajungă la o concluzie cu privire la propuneri. Aflați mai multe despre amendamentele propuse de Parlament în infograficul de mai sus și în această notă de fundal.

13,6 milioane

Numărul de persoane ce au fost strămutate forțat în 2018.

 

Conform Agenției Națiunilor Unite pentru Refugiați, 13,6 milioane de persoane au fost strămutate forțat în 2018 din cauza persecuției, a conflictelor sau a violenței. Aceasta aduce populația globală totală de persoane strămutate în mod forțat la un nou nivel de 70,8 milioane. 84% dintre refugiații mondiali sunt găzduiți de regiunile în curs de dezvoltare.

Aflați despre celelalte inițiative ale Parlamentului în vederea îmbunătățirii sistemului european comun de azil.

Vezi mai mult…

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours