Uniunea energetică și politicile climatice: impulsionarea tranziției Europei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon

Comisia a prezentat astăzi un pachet de măsuri menite să accelereze tranziția către emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele economiei europene.

Comisia se străduiește să asigure competitivitatea pe mai departe a Uniunii Europene în condițiile în care modelul economic social global a suferit modificări în urma apelului lansat de Acordul de la Paris privind schimbările climatice de a face tranziția către o economie modernă, cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Propunerile de astăzi stabilesc principii directoare clare și echitabile, care să le permită statelor membre să se pregătească pentru viitor și să asigure în continuare competitivitatea Europei. Aceste propuneri se înscriu în contextul uniunii energetice și al unei politici privind schimbările climatice orientate spre viitor.

Vezi mai mult….

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours