Tema 4

Erasmus la Palatul Copiilor Iași

Pe data de 28 martie 2023 a avut loc o activitate la Palatul Copiilor din Iaşi s-a desfăşurat o activitate referitoare la schimbul de experienţă prin intermediul programului Erasmus, unde s-au întânit elevii de la Liceul George Coşbuc cu elevii veniţi din Polonia. Mă numesc Cocuz Ionela, studentă master Studii Europene din cadrul Centrului de Studii Europene, Iaşi, am luat parte la acest proiect făcând practica de specialitate la Europe Direct sub coordonarea dnei Prunteanu Ioana.

Aici aceştia au desfăşurat mai multe activităţi interactive de cunoaştere, prin care au reuşit să comunice, să muncească în echipe, să împărtăşească obiceiurile şi tradiţiile româneşti în schimbul celor din Polonia. Colaborarea dintre aceştia reprezintă ,,cheia” spre realizarea activităţii. De asemenea, această întâlnire a constituit o activitate importantă pentru dezvoltarea abilităţilor de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională, limba engleză.

În acest context, elevii au ascultat cu are atenţie o poveste referitoare la dezrobirea rromilor şi modul în care un eveniment tragic poate aduce schimbări majore în societate. Elevii au avut de răspuns la câteva întrebări în ceea ce priveşte drepturile omului încălcate. Aceştia au enumerat drepturile încălcate: libertatea omului, demnitatea, nediscriminarea, dreptul la căsătorie, egalitatea de tratament, educaţie, libertatea de exprimare, dreptul la muncă. Programul Erasmus reprezintă o serie de oportunităţi pentru elevi deoarece susţine educaţia, pune accentul pe formarea tinerilor, dezvoltarea elevilor, diversitatea şi incluziunea socială.

În plus, această activitate evidenţiază anumite caracteristici precum: cooperarea, comunicarea, mobilitatea, capacitatea de adaptare a elevilor, abilitatea de integrare, adaptare în echipele formate, capacitatea de a învăţa lucruri noi care te formează atât pe plan personal cât şi profesional pe viitor. Pe parcursul activităţii elevii au avut parte de suportul profesorilor îndrumători, care i-au încurajat. Elevii români şi cei polonezi şi-au prezentat pe scurt cultura din ţara lor, au socializat, au legat prietenii şi au dezvoltat abilităţile de comunicare ajutându-se reciproc când întâlneau diverse blocaje. Anul acesta este declarat anul European al competenţelor care deţine un rol pregnant în cadrul educaţiei şi al procesului de învăţare.

În concluzie, activitatea desfăşurată la Palatul Copiilor de la Iaşi a reliefat rolul şi esenţa relaţiilor interculturale prin găsirea unor cuvinte care descriu cel mai bine schimbul de bune practice şi de care elevii trebuie să ţină seama: comunicarea, cooperarea, colaborarea, munca în echipă, educaţia, improvizaţia în vederea găsirii celor mai bune soluţii, curajul, talentul, prietenia, entuziasm, dinamism, încredere în ei, creativitate, înţelegere, ascultare, organizare, cunoaşterea, diversitate culturală.

Ionela COCUZ, masterandă în anul II la specializarea Studii Europene, Centrul de Studii Europene, Facultatea de Drept, Universitatea ”Al.I.Cuza” Iași