Tema 3

Ambasadorii EPAS de la Liceul ”Dimirie Cantemir” din Darabani, județul Botoșani, la Model European Union Iași și la echipa EPAS de la Colegiul ”Vasile Alecsandri” din Iași

Pe data de 17 martie 2023 în calitate de studentă (master) la Studii Europene din cadrul Centrului de Studii Europene, am avut deosebita plăcere de a asista alături de Centrul Europe Direct, Iaşi  sub îndrumarea dnei Pruteanu Ioana la lucrările Parlamentului European şi la simularea procesului legislativ al Uniunii Europene din cadrul Model European Union, Iaşi 2023. Anul acesta s-a hotărât ca programul Model European Union să aibă loc la Iaşi în cadrul acestuia au fost prezenţi şi tinerii studenţi din alte oraşe: Timişoara, Cluj-Napoca, Craiova, Bucureşti, Iaşi şi Republica Moldova. Aceştia au participat la dezbaterile Parlamentului European şi au simulat procedura legislativă a UE. La această activitate educativă au fost prezenţi şi elevii ambasadori de la Liceul ,,Dimitrie Cantemir” din oraşul Darabani, judeţul Botoşani. Tema de pe ordinea de zi abordată a vizat dezbaterea subiectului în ceea ce priveşte adoptarea bacalaureatului european. De asemenea, în acest context s-au trasat mai multe puncte de vedere ale membrilor prezenţi ceea ce a creat o atmosferă plină de întrebări pro şi contra. Bacalaureatul European reprezintă un avantaj în rândul elevilor de liceu,având în vedere că aceste diplome sunt acceptate, recunoscute la nivel european.

Bacalaureatul European reprezintă o diploma educaţională bilingvă care certifică finalizarea studiilor secundare într-o şcoală europeană. Bacalaureatul European este recunoscut de către toate statele membre ale Uniunii Europene. Bacalaureatul European este emis de persoane din afara şcolii, acestea sunt membrii comisiei de examinare. Acest birou de revizuire are până la 3 reprezentanţi din fiecare ţară membră care trebuie să îndeplinească condiţiile ţării lor de origine. Preşedintele este un academician dintr-un stat membru, diferit în fiecare an, asistat de un membru al consiliului inspectorilor şcolari. Materiile obligatorii sunt: L1. Limba maternă, L2. Limba străină: engleză, germană, franceză. Matematica, Sport, Educaţia civică, Religie, în funcţie de profil. În ceea ce priveşte materia opţională religia s-au adus mai multe opinii pro şi contra, dat fiind faptul că, spre exemplu în şcoli se studiază şi se evidenţiază în prezent foarte mult rolul creştinismului.

Este important să evidenţiem modul de cooperare, împrietenire, dialogare dintre aceştia. Atmosfera s-a dovedit a fi una prietenoasă , deschisă, plină de entuziasm, dedicare, dinamism, implicare, emoţie, cunoaştere, de apărare a principiilor susţinute.

În cadrul acestei sesiuni de dezbateri aprinse s-a pus accentul pe ideea generală de a ajunge la un consens studiindu-se istoria religiilor pentru a nu mai exista disensiuni între diferitele culte religioase. Elevii ambasadori au înţeles şi aprofundat informaţii noi despre rolul legislativ al UE. Care sunt atribuţiile şi responsabilităţile deţinute de parlamentari. Care sunt competenţele legislative ale UE. La finalul activităţii elevii ambasadori au adresat întrebări studenţilor.

Amintim ideea conform căreia, educaţia nu face parte din competenţele legislative ale UE. Cu toate acestea, s-a ales acest subiect de actualitate pentru a se aduce la cunoştinţă elevilor că acest bacalaureat european sau mai bine zis diploma de recunoaştere a competenţelor la nivel european este acceptată în UE.

A doua activitate s-a concentrat pe întâlnirea ambasadorilor junior ai Liceului ,,Dimitrie Cantemir“ Darabani din judeţul Botoşani cu echipa EPAS de la Colegiul Naţional ,,Vasile Alecsandri” Iaşi. Cele două echipe au împărtăşit experienţe. În acest cadru s-a discutat despre rolul şcolilor EPAS. Elevii ambasadori au evidenţiat care sunt oportunităţile pentru a deveni şcoală EPAS, de asemenea cunoştinţele dobândite despre UE, instituţiile şi cadrul legislativ. În acelaşi timp, elevii ambasadori de la Colegiul Naţional ,,Vasile Alecsandri” au participat la concursul obţinând un premiu important. Aceştia au legat prietenii, au comunicat, au participat la o activitate comună. Elevii şi-au exprimat opinia despre calităţile unui europarlamentar vs cetăţean, responsabilităţile şi atribuţiile deţinute de aceştia, cât şi crearea unor condiţii favorabile pentru ţara lor de origine. S-a susţinut ideea generală de a fi implicaţi în ceea ce priveşte viaţa civică, de a participa la vot deoarece schimbarea vine de la ei, de a fi responsabili în calitate de cetăţeni.

În concluzie, aceste activităţi au avut un rol deosebit de important pentru dobândirea competenţelor de comunicare, de a înţelege activitatea asiduă de la nivelul Parlamentului European cât şi luarea aminte la informaţiile prezentate pentru devenirea unor adulţi responsabili, încrezători, activi luptând pentru îndeplinirea idealurilor pe viitor.

Ionela COCUZ, masterandă în anul II la specializarea Studii Europene, Centrul de Studii Europene, Facultatea de Drept, Universitatea ”Al.I.Cuza” Iași