Tema 2

Tema-2-Burlacu-Teodora-Luciana-1

Teodora Burlacu ,masterand în anul II la specializarea Studii Europene, Centrul de Studii Europene, Facultatea de Drept, Universitatea ”Al.I.Cuza” Iași