Tema 2

Bratu_Lucian_SE_Tema2

Lucian BRATU, masterand în anul II la specializarea Studii Europene, Centrul de Studii Europene, Facultatea de Drept, Universitatea ”Al.I.Cuza” Iași