EUDIRECT
EUDIRECT

Model European Union Iași

Bratu_Lucian_Tema1

Lucian BRATU, masterand în anul II la specializarea Studii Europene, Centrul de Studii Europene, Facultatea de Drept, Universitatea ”Al.I.Cuza” Iași

COMENTARII RECENTE