Comisia aprobă o schemă de ajutoare a României pentru promovarea împăduririi în cuantum de 32 de milioane EUR din partea Mecanismului de redresare și reziliență

Ajutoare de stat: Comisia aprobă o schemă de ajutoare a României pentru promovarea împăduririi în cuantum de 32 de milioane EUR din partea Mecanismului de [Read More…]

NextGenerationEU: Comisia a primit din partea României cea de a doua cerere de plată, în cuantum de 3,22 miliarde EUR, în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență

Comisia Europeană a primit din partea României cea de a doua cerere de plată, în cuantum de 3,22 miliarde EUR, în cadrul Mecanismului de redresare [Read More…]

Impozitare: adoptarea tranziției digitale pentru a contribui la combaterea fraudei în domeniul TVA-ului și pentru a sprijini întreprinderile din UE

CE a propus o serie de măsuri pentru a moderniza și a îmbunătăți funcționarea sistemului taxei pe valoarea adăugată din UE în beneficiul întreprinderilor și [Read More…]

UE investește peste 600 milioane EUR în infrastructura energetică pentru a susține planul REPowerEU și Pactul verde european

Uniunea Europeană va investi 602 milioane EUR din Mecanismul pentru interconectarea Europei în opt proiecte transfrontaliere de infrastructură energetică, pentru a atinge obiectivele stabilite în planul REPowerEU și în Pactul [Read More…]

Politica agricolă comună 2023-2027: s-au aprobat planurile strategice ale Bulgariei și României în valoare de 20,5 miliarde EUR

Astăzi, 7 decembrie, planurile strategice ale Bulgariei și României din cadrul politicii agricole comune (PAC), în valoare de 5,6 miliarde EUR, respectiv 14,9 miliarde EUR, au fost  aprobate [Read More…]

Politica de coeziune a UE: mai mult de 530 de milioane de euro pentru cooperare teritorială incluzând Ucraina și Moldova în perioada 2021-2027

Comisia a aprobat patru noi programe Interreg incluzând 10 state membre, Ucraina și Moldova, cu o finanțare din partea UE în cuantum de 533 de milioane [Read More…]