CE aprobă o schemă de ajutoare a RO în val. de 500 de milioane EUR în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență ptr. a sprijini crearea de noi suprafețe împădurite

Ajutoare de stat: Comisia aprobă o schemă de ajutoare a României în valoare de 500 de milioane EUR în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență [Read More…]

Ajutoare de stat: Comisia aprobă o schemă românească în valoare de 606 milioane EUR pentru sprijinirea activității economice în zonele urbane și rurale mici

Ajutoare de stat: Comisia aprobă o schemă românească în valoare de 606 milioane EUR pentru sprijinirea activității economice în zonele urbane și rurale mici în [Read More…]

NextGenerationEU: Comisia primește din partea României o cerere de plată în valoare de 2,6 miliarde EUR în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență

Comisia a primit din partea României prima cerere în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) pentru plata a 1,8 miliarde EUR sub formă de granturi și [Read More…]